APPEL À CANDIDATURES : Banbile Talan w (Artist Institute)

Ou gen Talan? Ou ta renmen vin yon atis pou tout moun konnen w’? Banbile Talan ap chéche’w. Vin montre nou sa’w gen nan djakout ou! 

Èske ou vle konnen plis enfòmasyon sou fason pou’w enskri? Gade videyo sa yo pi ba.

Source: ArtistInstitute