CHITA PARLE AYITI MIZIK

MÈKREDI 3 AVRIL – 4PM/7PM

LE VILLATE

12 rue Villate, Pétion-ville

Nan objektif pou n rasanble ak eseye konble atant pwofesyonèl nou yo nan sektè mizikal la (mizisyen, teknisyen, atis, enjenyè, chantè, DJ, elatriye, gason kou fanm), asosiyasyon ayisyèn pwofesyonèl mizik la –Ayiti Mizik– ap envite nou nan yon reyinyon kap fèt nan Le Villate (12, ri Villate, Petyonvil), mekredi kap 3 avril, soti 4pm rive 7pm, pou enfòme nou plis sou misyon ak travay Ayiti Mizik deja realize pou ede sektè a. Pandan reyinyon sa a, reprezantan yo pral fè limyè sou tout demach ak reyalizasyon asosiyasyon an deja fè nan kad travay pou amelyore kondisyon fonksyònman sèktè a. Nan kad reyinyon sa a, nap kapab poze nenpòt kesyon pou nou pi byen konprann ki objektif asosiyasyon an e kapab konprann piplis kijan li ka kore nou nan demach pou nou ranfòse nou an tan ke pwofesyonèl anndan peyi a.

Annou striktire tèt nou piplis pou n yo resi ka tande vwa nou, paske se sèlman lè nou mete tèt nou ansanm toutbon, ke yap resi banou respè nou merite nan peyi a, e ke nap kapab pòte kontribisyon ak chanjman nou vle pou sèktè mizik la.

Dans l’objectif de rassembler et de tenter de répondre aux attentes des professionnels de la musique (musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses, artistes, technicien, techniciennes, DJ, ingénieurs, et tous les autres représentants des métiers de la musique etc.), l’association haïtienne des professionnels de la musique – Ayiti Mizikvous invite à une réunion d’information le 3 avril 2019 de 4pm à 7pm au Villate – 12 rue Villate, Pétion-ville. Au cours de cet après -midi, les objectifs et les réalisations de l’association durant les 9 dernières années vous seront présentés. Et dans ce cadre, vous serez invité à poser vos questions sur son fonctionnement, ou tout autre question qui pourrait vous aider à mieux comprendre Ayiti Mizik, son bureau actuel, ses actions etc.

Ensemble nous sommes plus forts et pouvons parler d’une seule voix.

L’équipe d’Ayiti Mizik

Renseignement et confirmation

+ 509 28 13 11 43 

info@ayitimizik.ht

www.ayitimizik.net